ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/07/2010 махати [sr] махати ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2010 медицинска процедура [sr] медицинска процедура ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2010 медицински поступак [sr] медицински поступак ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2010 бенд [sr] бенд ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2010 без [sr] без ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2010 curriculum vitae [la] curriculum vitae ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/07/2010 лудак [sr] лудак ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2010 dobro [sr] dobro ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2010 полиција [sr] полиција ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2010 природна врлина [sr] природна врлина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2010 Душан Петрович [sr] Душан Петрович ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2010 Esma Redžepova [sr] Esma Redžepova ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/07/2010 Irinej [sr] Irinej ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/07/2010 Душан Петровић [sr] Душан Петровић ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ