ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/12/2012 hazkará [pt] hazkará ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2012 batata-palha [pt] batata-palha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2012 Geni e o Zepelim [pt] Geni e o Zepelim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2012 Dicionário Priberam [pt] Dicionário Priberam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 Ciccillo Matarazzo [pt] Ciccillo Matarazzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 Francisco Matarazzo Sobrinho [pt] Francisco Matarazzo Sobrinho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 icnêumon [pt] icnêumon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 heptâmeron [pt] heptâmeron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 ísquion [pt] ísquion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 pessoa ensimesmada [pt] pessoa ensimesmada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 o Ó [pt] o Ó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 bebericagens [pt] bebericagens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 o ó do borogodó [pt] o ó do borogodó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 travoso [pt] travoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 nordestinidade [pt] nordestinidade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 constructo [pt] constructo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 lábio-dental [pt] lábio-dental ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 gateza [pt] gateza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 cargas d'água [pt] cargas d'água ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 showzaço [pt] showzaço ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 melindres [pt] melindres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 Ugandugu [pt] Ugandugu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 burkinabê [pt] burkinabê ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 autodidatismo [pt] autodidatismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 péssima qualidade [pt] péssima qualidade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 Esquadrilha da Fumaça [pt] Esquadrilha da Fumaça ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 atochado [pt] atochado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 requenguela [pt] requenguela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 regência verbal [pt] regência verbal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2012 doença degenerativa [pt] doença degenerativa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ