ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/06/2010 Kool-Aid [en] Kool-Aid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 lard [en] lard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 Obamanation [en] Obamanation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 pancreas [en] pancreas ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 wobblesack [en] wobblesack ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 soda jerk [en] soda jerk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 puree [en] puree ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 Dale Earnhardt [en] Dale Earnhardt ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 Dick Butkus [en] Dick Butkus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 halibut [en] halibut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 YouTube [en] YouTube ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 Bo Burnham [en] Bo Burnham ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 saucy [en] saucy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 noob tube [en] noob tube ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 tactical nuke [en] tactical nuke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 cheese puffs [en] cheese puffs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 gnarsauce [en] gnarsauce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 baboon [en] baboon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 spud [en] spud ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 bob saget [en] bob saget ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/06/2010 gnarly [en] gnarly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ