ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/02/2012 Synnöve [sv] Synnöve ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2012 Falsterbo [sv] Falsterbo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/02/2012 Filipstad [sv] Filipstad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2012 oceanångare [sv] oceanångare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2012 Karlshamn [sv] Karlshamn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2012 Lysekil [sv] Lysekil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2012 Skanör [sv] Skanör ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 nyuppkomna [sv] nyuppkomna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 pendlar [sv] pendlar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 tveksamheterna [sv] tveksamheterna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 ansedd [sv] ansedd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 gottgöra [sv] gottgöra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 bedjande [sv] bedjande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 skadligt [sv] skadligt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 avspisar [sv] avspisar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 frustration [sv] frustration ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 slarvighet [sv] slarvighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 motvilja [sv] motvilja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 slösaktighet [sv] slösaktighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 kompromissvillig [sv] kompromissvillig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 oönskat [sv] oönskat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 förtydligade [sv] förtydligade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 nattis [sv] nattis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 hängig [sv] hängig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 kinesmat [sv] kinesmat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 översättningen [sv] översättningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 berömmer [sv] berömmer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 Holgersson [sv] Holgersson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 utstötta [sv] utstötta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 hårsnodd [sv] hårsnodd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ