ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 grahamsmjöl [sv] grahamsmjöl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 jäsning [sv] jäsning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 småfranska [sv] småfranska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 gotländsk [sv] gotländsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 näringsrik [sv] näringsrik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 askorbinsyra [sv] askorbinsyra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 mineral [sv] mineral ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 hassel [sv] hassel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2012 tillagning [sv] tillagning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2012 qigong [sv] qigong ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2012 zest [sv] zest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2012 befallit [sv] befallit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2012 Synnöve [sv] Synnöve ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2012 Falsterbo [sv] Falsterbo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/02/2012 Filipstad [sv] Filipstad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2012 oceanångare [sv] oceanångare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2012 Karlshamn [sv] Karlshamn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2012 Lysekil [sv] Lysekil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2012 Skanör [sv] Skanör ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 nyuppkomna [sv] nyuppkomna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 pendlar [sv] pendlar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 tveksamheterna [sv] tveksamheterna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 ansedd [sv] ansedd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 gottgöra [sv] gottgöra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 bedjande [sv] bedjande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 skadligt [sv] skadligt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 avspisar [sv] avspisar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 frustration [sv] frustration ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 slarvighet [sv] slarvighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2012 motvilja [sv] motvilja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ