ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
21/09/2018
umlukti ਉਚਾਰਨ
umlukti [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018
umrenningi ਉਚਾਰਨ
umrenningi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018
umsagna ਉਚਾਰਨ
umsagna [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018
kauptún ਉਚਾਰਨ
kauptún [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018
Þingey ਉਚਾਰਨ
Þingey [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018
Gnótt ਉਚਾਰਨ
Gnótt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018
Aukatónleikar ਉਚਾਰਨ
Aukatónleikar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018
Geirvörtur ਉਚਾਰਨ
Geirvörtur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018
Jóns ਉਚਾਰਨ
Jóns [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018
Úlfljótsvatnskirkja ਉਚਾਰਨ
Úlfljótsvatnskirkja [is] 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2018
allt ਉਚਾਰਨ
allt [is] 0 ਵੋਟਾਂ