ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 癸(みずのと) [ja] 癸(みずのと) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 壬(みずのえ) [ja] 壬(みずのえ) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 辛(かのと) [ja] 辛(かのと) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 庚(かのえ) [ja] 庚(かのえ) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 己(つちのと) [ja] 己(つちのと) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 戊(つちのえ) [ja] 戊(つちのえ) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 丁(ひのと) [ja] 丁(ひのと) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 丙(ひのえ) [ja] 丙(ひのえ) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 甲(きのえ) [ja] 甲(きのえ) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 すうじをむっつおぼえたいです。 [ja] すうじをむっつおぼえたいです。 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 いつもとおなじことをします。 [ja] いつもとおなじことをします。 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 高飛車 [ja] 高飛車 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 Arigatou (ありがとう) [ja] Arigatou (ありがとう) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 すみません [ja] すみません ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 こんにちは [ja] こんにちは ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 Domo Arigato (どうもありがとう) [ja] Domo Arigato (どうもありがとう) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 お電話ありがとうございます [ja] お電話ありがとうございます ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 Ohayo [ja] Ohayo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 Ittekimasu [ja] Ittekimasu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 konnichiwa [ja] konnichiwa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 domo arigato gozaimasu (どうもありがとうございます) [ja] domo arigato gozaimasu (どうもありがとうございます) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 ベランダ [ja] ベランダ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 sayonara [ja] sayonara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 洗濯室 [ja] 洗濯室 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 お風呂場 [ja] お風呂場 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 ゲストルーム [ja] ゲストルーム ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 konbanwa [ja] konbanwa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 onegai shimasu [ja] onegai shimasu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 genki desu [ja] genki desu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2016 Genki? [ja] Genki? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ