ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 飾る [ja] 飾る ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 残る [ja] 残る ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 手に入れる [ja] 手に入れる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 あてずっぽう [ja] あてずっぽう ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 エミュレータ [ja] エミュレータ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 南京錠 [ja] 南京錠 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 露天掘り [ja] 露天掘り ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 定期購読予約 [ja] 定期購読予約 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 やりっぱなし [ja] やりっぱなし ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 クレオパトラ [ja] クレオパトラ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 飴をしゃぶらせる [ja] 飴をしゃぶらせる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 膝掛け [ja] 膝掛け ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 恵那峡 [ja] 恵那峡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 糸貫川 [ja] 糸貫川 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 東西南北 [ja] 東西南北 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 稲荷 [ja] 稲荷 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 タブレット [ja] タブレット ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 大胆に [ja] 大胆に ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 したほうがいいよ [ja] したほうがいいよ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 衰弱させる [ja] 衰弱させる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 アルミホイル [ja] アルミホイル ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 菌の [ja] 菌の ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 西穂高岳 [ja] 西穂高岳 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 志望校 [ja] 志望校 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 漂流物 [ja] 漂流物 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 足利 [ja] 足利 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 伊勢亀山 [ja] 伊勢亀山 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 乙女の滝 [ja] 乙女の滝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 ピョウタンの滝 [ja] ピョウタンの滝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2016 羽衣の滝 [ja] 羽衣の滝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ