ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
23/11/2008 serendipitous [en] serendipitous ਉਚਾਰਨ mooncow ਵੱਲੋਂ
05/11/2008 crate [en] crate ਉਚਾਰਨ x_WoofyWoo_x ਵੱਲੋਂ
03/11/2008 mizzle [en] mizzle ਉਚਾਰਨ Sinead ਵੱਲੋਂ
28/10/2008 resignation [en] resignation ਉਚਾਰਨ migueld ਵੱਲੋਂ
28/10/2008 resign [en] resign ਉਚਾਰਨ sth827 ਵੱਲੋਂ
28/10/2008 aesthetic [en] aesthetic ਉਚਾਰਨ kstone11 ਵੱਲੋਂ
27/10/2008 pending [en] pending ਉਚਾਰਨ fordum ਵੱਲੋਂ
08/10/2008 Uruguay [fr] Uruguay ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
08/10/2008 Xavier [fr] Xavier ਉਚਾਰਨ gwen_bzh ਵੱਲੋਂ
06/10/2008 variance [en] variance ਉਚਾਰਨ cab22 ਵੱਲੋਂ
06/10/2008 bid [en] bid ਉਚਾਰਨ cab22 ਵੱਲੋਂ
06/10/2008 coût [fr] coût ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 paon [fr] paon ਉਚਾਰਨ Domigloup ਵੱਲੋਂ
06/10/2008 faon [fr] faon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 choeur [fr] choeur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/10/2008 parent [fr] parent ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
06/10/2008 serpent [fr] serpent ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ