ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гро-Морн [ru] Гро-Морн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гуавьяре [ru] Гуавьяре ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гуанчжоу [ru] Гуанчжоу ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гуаякиль [ru] Гуаякиль ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Губкин [ru] Губкин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гуджарат [ru] Гуджарат ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гуджранвала [ru] Гуджранвала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гуйчжоу [ru] Гуйчжоу ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гуйян [ru] Гуйян ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гулистан [ru] Гулистан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гумистинский заповедник [ru] Гумистинский заповедник ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гуниб [ru] Гуниб ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гунт [ru] Гунт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гунунг-Лёсер [ru] Гунунг-Лёсер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гури [ru] Гури ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гурон [ru] Гурон ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гусиноозёрск [ru] Гусиноозёрск ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/09/2011 Гусиноозёрская котловина [ru] Гусиноозёрская котловина ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гыданский полуостров [ru] Гыданский полуостров ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 сулиться [ru] сулиться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гюмри [ru] Гюмри ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 Гянджа [ru] Гянджа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 сулёный [ru] сулёный ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 сулейка [ru] сулейка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 сулемовый [ru] сулемовый ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 сулея [ru] сулея ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 сулица [ru] сулица ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 сулой [ru] сулой ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 султанка [ru] султанка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/09/2011 султански [ru] султански ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ