ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/07/2008 Borja [ca] Borja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2008 samaler [ca] samaler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/07/2008 vas [ca] vas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ