ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/06/2012 mysterii [la] mysterii ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2012 yökerho [fi] yökerho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2012 etenkin [fi] etenkin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2012 ujostella [fi] ujostella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/06/2012 ταύτῃ [grc] ταύτῃ ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/06/2012 kohotahti [fi] kohotahti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 arma virumque cano [la] arma virumque cano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 quas [la] quas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 absoluuttinen sävelkorva [fi] absoluuttinen sävelkorva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 sivusävel [fi] sivusävel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 ἄνθεμον [grc] ἄνθεμον ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 ὑγρός [grc] ὑγρός ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 nauris [fi] nauris ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2012 vastapäinen [fi] vastapäinen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ