ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Pat91

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Pat91 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 la négociatrice [fr] la négociatrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 une employée [fr] une employée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 aoûtienne [fr] aoûtienne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 à un an et demi [fr] à un an et demi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 faire de la publicité à quelque chose [fr] faire de la publicité à quelque chose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 le syndrome de l'imposteur [fr] le syndrome de l'imposteur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 le dépassement d'honoraires [fr] le dépassement d'honoraires ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 retour à la case départ [fr] retour à la case départ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 prendre un nouvel accent [fr] prendre un nouvel accent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 prendre une habitude [fr] prendre une habitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 campé [fr] campé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 enflamment [fr] enflamment ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 blanchissait [fr] blanchissait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 la combine [fr] la combine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 le cran [fr] le cran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 barre au front [fr] barre au front ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 un clou d'oreille [fr] un clou d'oreille ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 il lise [fr] il lise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 le vernissage [fr] le vernissage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 depuis quelque temps [fr] depuis quelque temps ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 au bout d'une demi-heure [fr] au bout d'une demi-heure ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2019 aspirer à faire [fr] aspirer à faire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/10/2019 grille des tarifs [fr] grille des tarifs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/10/2019 embrasser à pleine bouche [fr] embrasser à pleine bouche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/10/2019 enlever les mots de la bouche [fr] enlever les mots de la bouche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/10/2019 même si sa vie en dépendait [fr] même si sa vie en dépendait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/10/2019 faire de la corde à sauter [fr] faire de la corde à sauter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/10/2019 reconstitues [fr] reconstitues ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 vous n'avez pas [fr] vous n'avez pas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/10/2019 elles n'ont pas [fr] elles n'ont pas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ