ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/04/2012 כָּהָה [he] כָּהָה ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2012 פָּטַר [he] פָּטַר ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2012 קָהָה [he] קָהָה ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 עניינים [he] עניינים ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 chumash [he] chumash ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 לַהֲגוֹת [he] לַהֲגוֹת ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 בִּטּוּי [he] בִּטּוּי ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 דּוֹבֵרֵת אַנְגְּלִית [he] דּוֹבֵרֵת אַנְגְּלִית ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 אַתְּ מֵבִינָה ¿ [he] אַתְּ מֵבִינָה ¿ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 אַתָּה מֵבִין ¿ [he] אַתָּה מֵבִין ¿ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2012 שַקְרָן  [he] שַקְרָן  ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ