ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Prandelli27

Prandelli27 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
skúringarkona ਉਚਾਰਨ
skúringarkona [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
Enginn lögfræðilegur rökstuðningur var til staðar. ਉਚਾਰਨ
Enginn lögfræðilegur rökstuðningur var til staðar. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
lögfræðilegur ਉਚਾਰਨ
lögfræðilegur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
urgandi ਉਚਾਰਨ
urgandi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
verslunareinokun ਉਚਾਰਨ
verslunareinokun [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
villimennska ਉਚਾਰਨ
villimennska [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
vitneskjan ਉਚਾਰਨ
vitneskjan [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
vorkenni ਉਚਾਰਨ
vorkenni [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
yfirvararskegg ਉਚਾਰਨ
yfirvararskegg [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
Hallgrímsdóttir ਉਚਾਰਨ
Hallgrímsdóttir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
guðfinnur ਉਚਾਰਨ
guðfinnur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
mánaðardagur ਉਚਾਰਨ
mánaðardagur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
strákar ਉਚਾਰਨ
strákar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
drengir ਉਚਾਰਨ
drengir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
Viðar Kjartansson ਉਚਾਰਨ
Viðar Kjartansson [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
fegurðarsamkeppninni ਉਚਾਰਨ
fegurðarsamkeppninni [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
Gunnar Nelson vann bardagann. ਉਚਾਰਨ
Gunnar Nelson vann bardagann. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016
Gunnar Nelson ਉਚਾਰਨ
Gunnar Nelson [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2016
Það þótt súrt í broti. ਉਚਾਰਨ
Það þótt súrt í broti. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2016
súrt ਉਚਾਰਨ
súrt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2016
Mörgum fannst súpan of sölt. ਉਚਾਰਨ
Mörgum fannst súpan of sölt. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2016
sölt ਉਚਾਰਨ
sölt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016
Hann bauð okkur Velkomin til Íslands. ਉਚਾਰਨ
Hann bauð okkur Velkomin til Íslands. [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016
Velkomin til Íslands ਉਚਾਰਨ
Velkomin til Íslands [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016
yrkisefnin ਉਚਾਰਨ
yrkisefnin [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016
yfirgripsmikil ਉਚਾਰਨ
yfirgripsmikil [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016
nykur ਉਚਾਰਨ
nykur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016
konuna ਉਚਾਰਨ
konuna [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016
lagmeti ਉਚਾਰਨ
lagmeti [is] 0 ਵੋਟਾਂ
19/10/2016
látæði ਉਚਾਰਨ
látæði [is] 0 ਵੋਟਾਂ