ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/02/2017 Brooklyn Heights [en] Brooklyn Heights ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/01/2017 By signing us up for that training you have doomed us all to hours of extra work. [en] By signing us up for that training you have doomed us all to hours of extra work. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2017 It was a bit of an odyssey getting home last night because of the subway strike [en] It was a bit of an odyssey getting home last night because of the subway strike ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2017 Every passerby who witnessed the accident was interviewed by the police [en] Every passerby who witnessed the accident was interviewed by the police ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2017 Even in the darkest moments, he finds reasons to be optimistic [en] Even in the darkest moments, he finds reasons to be optimistic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2017 onkyo [en] onkyo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2016 My Old Kentucky Home [en] My Old Kentucky Home ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2016 tiresomely [en] tiresomely ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/12/2016 Steven Mnuchin [en] Steven Mnuchin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2016 Andy Timmons [en] Andy Timmons ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/11/2016 juvenility [en] juvenility ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2016 file-sharing [en] file-sharing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2016 northeastward [en] northeastward ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2016 Videofluorography [en] Videofluorography ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2016 Jessie Rowat [en] Jessie Rowat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016 Medinah [en] Medinah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016 San Gabriel River [en] San Gabriel River ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016 Dreamtime [en] Dreamtime ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016 up-anchor [en] up-anchor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/10/2016 angelically [en] angelically ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Kelly-Marie Murtha [en] Kelly-Marie Murtha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Brendon Hartley [en] Brendon Hartley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2016 Patrick Lencioni [en] Patrick Lencioni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2016 Lauren Davis [en] Lauren Davis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2016 Gros Morne [en] Gros Morne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2016 Lawrence Kohlberg [en] Lawrence Kohlberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2016 Suzy Bogguss [en] Suzy Bogguss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2016 mafiosi [en] mafiosi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2016 Kent Desormeaux [en] Kent Desormeaux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/05/2016 Mark Selby [en] Mark Selby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ