ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 nonbelieving [en] nonbelieving ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 bottom of the hour [en] bottom of the hour ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 gigaspace [en] gigaspace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 below the line [en] below the line ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 pickleball [en] pickleball ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 tents [en] tents ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/09/2015 binomials [en] binomials ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2015 rousseauian [en] rousseauian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2015 Nathan Rosen [en] Nathan Rosen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2015 Einstein-Rosen Bridge [en] Einstein-Rosen Bridge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/09/2015 graduate [en] graduate ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/09/2015 mini-stroke [en] mini-stroke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2015 okenite [en] okenite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2015 Mike Krzyzewski [en] Mike Krzyzewski ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2015 white slaver [en] white slaver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2015 archaeolithic [en] archaeolithic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2015 Quechee [en] Quechee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2015 Andrew Dykstra [en] Andrew Dykstra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2015 Polydensified [en] Polydensified ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2015 Thule Air Base [en] Thule Air Base ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2015 bialys [en] bialys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/07/2015 Meguiar's [en] Meguiar's ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/07/2015 Mark Frechette [en] Mark Frechette ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/07/2015 methyl alcohol [en] methyl alcohol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/07/2015 tulip mania [en] tulip mania ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2015 MERS [en] MERS ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2015 Warren Worthington III [en] Warren Worthington III ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2015 Sloane Stephens [en] Sloane Stephens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2015 Hank McCoy [en] Hank McCoy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/06/2015 Judy Greer [en] Judy Greer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ