ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Saena

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Saena ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 gașcă [ro] gașcă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 menajare [ro] menajare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 menționa [ro] menționa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 deteriorat [ro] deteriorat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 deteriora [ro] deteriora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 vast [ro] vast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 menține [ro] menține ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 atacant [ro] atacant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 cârdășie [ro] cârdășie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 metalurgicesc [ro] metalurgicesc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 lespede [ro] lespede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 excursie [ro] excursie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 nordic [ro] nordic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 estic [ro] estic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 sudic [ro] sudic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 vestic [ro] vestic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 melodramatiza [ro] melodramatiza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 melodramatizare [ro] melodramatizare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 melodramatic [ro] melodramatic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 memorie [ro] memorie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 memorativ [ro] memorativ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 memorat [ro] memorat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 politizare [ro] politizare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 politiza [ro] politiza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 țuguiat [ro] țuguiat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 memorandum [ro] memorandum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 memora [ro] memora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 memorabil [ro] memorabil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 mențiune [ro] mențiune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 teribil [ro] teribil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ