ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Saena

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Saena ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 metalurgic [ro] metalurgic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 senzațional [ro] senzațional ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 instructiv [ro] instructiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 neplăcut [ro] neplăcut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 susceptibil [ro] susceptibil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2010 știrb [ro] știrb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 rasism [ro] rasism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 metalurgist [ro] metalurgist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 motivat [ro] motivat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 rasist [ro] rasist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 gamă [ro] gamă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 rasial [ro] rasial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 supărător [ro] supărător ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 penibilitate [ro] penibilitate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 dezagreabil [ro] dezagreabil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2010 metalurgie [ro] metalurgie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 începător [ro] începător ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 dulcicol [ro] dulcicol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 reluat [ro] reluat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 kinestezie [ro] kinestezie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 mosc [ro] mosc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 infix [ro] infix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 afix [ro] afix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 nerod [ro] nerod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 încep [ro] încep ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/12/2010 bănci [ro] bănci ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/12/2010 nedumerire [ro] nedumerire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 național [ro] național ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/12/2010 comuniune [ro] comuniune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 scornitor [ro] scornitor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ