ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Saena

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Saena ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 făurar [ro] făurar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 făuritor [ro] făuritor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 arteziană [ro] arteziană ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 atârnat [ro] atârnat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 atârnare [ro] atârnare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 șalău [ro] șalău ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 uimitor [ro] uimitor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/12/2010 Transfăgărăşan [ro] Transfăgărăşan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 relua [ro] relua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 mânz [ro] mânz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 sâmbătă [ro] sâmbătă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 umăr [ro] umăr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 ulterior [ro] ulterior ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 scapular [ro] scapular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 claviculă [ro] claviculă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 clătită [ro] clătită ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 cincinal [ro] cincinal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 încurcătură [ro] încurcătură ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 încurca [ro] încurca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 încurcat [ro] încurcat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 întrunit [ro] întrunit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 întrunire [ro] întrunire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 întruni [ro] întruni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 puternică [ro] puternică ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 văzduh [ro] văzduh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 neînceput [ro] neînceput ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 intact [ro] intact ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 neatins [ro] neatins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 glumeț [ro] glumeț ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 virgin [ro] virgin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ