ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Saena

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Saena ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 scos [ro] scos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 rumegător [ro] rumegător ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 melc [ro] melc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 migrenă [ro] migrenă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 decolare [ro] decolare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 structură [ro] structură ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 stătut [ro] stătut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 antiderapant [ro] antiderapant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 derapaj [ro] derapaj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 scoate [ro] scoate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 solemnitate [ro] solemnitate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 derapat [ro] derapat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 polimer [ro] polimer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 blocat [ro] blocat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 ascensor [ro] ascensor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 polei [ro] polei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 poliomielită [ro] poliomielită ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 decola [ro] decola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 libidinos [ro] libidinos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 haos [ro] haos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 limitrof [ro] limitrof ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 derivat [ro] derivat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 însușit [ro] însușit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 proveni [ro] proveni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 provenit [ro] provenit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 coborâre [ro] coborâre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 clopot [ro] clopot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 sufix [ro] sufix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 prefix [ro] prefix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/12/2010 filmare [ro] filmare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ