ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Salerosa

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Salerosa ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/04/2016 iubeam [ro] iubeam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2016 lăsai [ro] lăsai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2016 țineai [ro] țineai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2016 căruia [ro] căruia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2016 hotărăsc [ro] hotărăsc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Cât de des? [ro] Cât de des? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Cât de rar? [ro] Cât de rar? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Cum te numeşti? [ro] Cum te numeşti? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Nu m-am decis încă. [ro] Nu m-am decis încă. ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Unde locuiţi? [ro] Unde locuiţi? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Ce competenţe aveţi? [ro] Ce competenţe aveţi? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Cine sunteţi? [ro] Cine sunteţi? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Unde sunteţi domiciliat? [ro] Unde sunteţi domiciliat? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Ce profesie aveţi? [ro] Ce profesie aveţi? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Ce vârstă aveţi? [ro] Ce vârstă aveţi? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Câţi ani aveţi? [ro] Câţi ani aveţi? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Care este meseria? [ro] Care este meseria? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Când v-aţi născut? [ro] Când v-aţi născut? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 În ce zi suntem? [ro] În ce zi suntem? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Care este naţionalitatea? [ro] Care este naţionalitatea? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 În ce dată suntem? [ro] În ce dată suntem? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Sunteţi căsătorit? [ro] Sunteţi căsătorit? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Aveţi familie? [ro] Aveţi familie? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Aveţi copii? [ro] Aveţi copii? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Cu ce aţi venit în România? [ro] Cu ce aţi venit în România? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Sunteţi măritată? [ro] Sunteţi măritată? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Cum a fost drumul? [ro] Cum a fost drumul? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 De unde aţi sosit? [ro] De unde aţi sosit? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Ce studii aveţi? [ro] Ce studii aveţi? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/04/2016 Ce limbi vorbiți? [ro] Ce limbi vorbiți? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ