ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/07/2011 quincho [es] quincho ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/07/2011 Tomás Luis de Victoria [es] Tomás Luis de Victoria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2011 Hernán [es] Hernán ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/11/2010 Marcela [es] Marcela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/11/2010 Silvina [es] Silvina ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/11/2010 malicioso [es] malicioso ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/11/2010 oscuro [es] oscuro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/11/2010 pescado [es] pescado ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/11/2010 pesca [es] pesca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/11/2010 mosca [es] mosca ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/11/2010 Ostra [es] Ostra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/11/2010 llama [es] llama ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/11/2010 minusválido [es] minusválido ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/11/2010 Enrique Larreta [es] Enrique Larreta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2010 familia [es] familia ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/11/2010 Irene [es] Irene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2010 frenético [es] frenético ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2010 morocho [es] morocho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2010 idiota [es] idiota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/11/2010 empolvarse [es] empolvarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 catacumbas [es] catacumbas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 enderezador [es] enderezador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 atrevida [es] atrevida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2009 coordinar [es] coordinar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2009 aparatos [es] aparatos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/01/2009 celulares [es] celulares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/01/2009 dijo [es] dijo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/01/2009 ocasionar [es] ocasionar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/01/2009 proyecciones [es] proyecciones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/01/2009 automáticamente [es] automáticamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ