ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 gal [ga] gal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 súgán [ga] súgán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 ioscaid [ga] ioscaid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 suipéar [ga] suipéar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 ceaptha [ga] ceaptha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 múinte [ga] múinte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 gné [ga] gné ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 dúthracht [ga] dúthracht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 cúitigh [ga] cúitigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 méith [ga] méith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 d'ardaíomar [ga] d'ardaíomar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 tuarastal [ga] tuarastal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 ardóidh [ga] ardóidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 dóchasach [ga] dóchasach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 ardaíonn [ga] ardaíonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 foréigneach [ga] foréigneach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 ardaím [ga] ardaím ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 chnoic [ga] chnoic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 féinrialaitheach [ga] féinrialaitheach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 shnámh [ga] shnámh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 carnán [ga] carnán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 An Chomhairle Eorpach [ga] An Chomhairle Eorpach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 long [ga] long ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 fonn [ga] fonn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 níos lú [ga] níos lú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 is deise [ga] is deise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2016 liamháis [ga] liamháis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/02/2016 minic [ga] minic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 leathadh [ga] leathadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2016 buachailleacht [ga] buachailleacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ