ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/10/2016 ag triall [ga] ag triall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2016 ga gréine [ga] ga gréine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2016 éist do bhéal [ga] éist do bhéal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2016 roimhe seo [ga] roimhe seo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2016 go domhain [ga] go domhain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2016 ina dhiaidh [ga] ina dhiaidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2016 ardaigh do ghlór [ga] ardaigh do ghlór ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2016 go beacht [ga] go beacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2016 Ó Maoildhia [ga] Ó Maoildhia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/10/2016 Learpholl [ga] Learpholl ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 an-ghlan [ga] an-ghlan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 neamhfhoirmeálta [ga] neamhfhoirmeálta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 cothaigh [ga] cothaigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 rúndiamhrach [ga] rúndiamhrach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 fostóir [ga] fostóir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 téagartha [ga] téagartha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 gal [ga] gal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 súgán [ga] súgán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 ioscaid [ga] ioscaid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 suipéar [ga] suipéar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 ceaptha [ga] ceaptha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 múinte [ga] múinte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 gné [ga] gné ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 dúthracht [ga] dúthracht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 cúitigh [ga] cúitigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 méith [ga] méith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 d'ardaíomar [ga] d'ardaíomar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 tuarastal [ga] tuarastal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 ardóidh [ga] ardóidh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/09/2016 dóchasach [ga] dóchasach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ