ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Siobhan7

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Siobhan7 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 ar dóigh [ga] ar dóigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 feiceann tú [ga] feiceann tú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 as Éirinn [ga] as Éirinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 sa deireadh [ga] sa deireadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 ar bhealach [ga] ar bhealach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 ar shlí [ga] ar shlí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2017 Aontaím! [ga] Aontaím! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2017 Dónall [ga] Dónall ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2017 faolchú [ga] faolchú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 déarfaimis [ga] déarfaimis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 preispitéireach [ga] preispitéireach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 ilphósadh [ga] ilphósadh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 feallmharfóireacht [ga] feallmharfóireacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 cláiríneach [ga] cláiríneach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 aililiú [ga] aililiú ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 bhítí [ga] bhítí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 na léarscáileanna [ga] na léarscáileanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 sprochtúil [ga] sprochtúil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 déarfainn [ga] déarfainn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 na boird [ga] na boird ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 eagarthóireacht [ga] eagarthóireacht ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 nótaire [ga] nótaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 greimlín [ga] greimlín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 mo bhoinn [ga] mo bhoinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 ag tnúth leis [ga] ag tnúth leis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 corpán [ga] corpán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 na boinn [ga] na boinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 an ghealach [ga] an ghealach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 riail dhaingean [ga] riail dhaingean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2016 mo bhoird [ga] mo bhoird ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ