ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/05/2013 кӑмӑлла [cv] кӑмӑлла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/05/2013 кӑмӑлпа [cv] кӑмӑлпа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 сахал [cv] сахал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 вырнаҫтар [cv] вырнаҫтар ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 кӗтӳҫӗ [cv] кӗтӳҫӗ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 виҫӗ [cv] виҫӗ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 кӗленче [cv] кӗленче ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 ҫанталӑк [cv] ҫанталӑк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 тӑваттӑ [cv] тӑваттӑ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 пымастӑн-и [cv] пымастӑн-и ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 хытӑрах [cv] хытӑрах ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 хырӑм [cv] хырӑм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 вырнаҫмасть [cv] вырнаҫмасть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 йӑва [cv] йӑва ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 ирхине [cv] ирхине ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 илемлӗ [cv] илемлӗ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/03/2013 тули [cv] тули ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ