ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/07/2011 vehnän korsi [fi] vehnän korsi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vellipullot [fi] vellipullot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 veneitä [fi] veneitä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 verenpainemittari [fi] verenpainemittari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 verisuonet [fi] verisuonet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 verkkokiipeily [fi] verkkokiipeily ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 verkkopallo [fi] verkkopallo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 verkkopallo-ottelu [fi] verkkopallo-ottelu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vesijumppavälineet [fi] vesijumppavälineet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vesilasi [fi] vesilasi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vesipannu [fi] vesipannu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vesipisara [fi] vesipisara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vesiposti [fi] vesiposti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vesipyssy [fi] vesipyssy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vesisäiliö [fi] vesisäiliö ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vesisänky [fi] vesisänky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vesitaso [fi] vesitaso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vesivoimistelu [fi] vesivoimistelu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vesivärisivellin [fi] vesivärisivellin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vessaan [fi] vessaan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vessapaperirulla [fi] vessapaperirulla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vetoketjuhaalari [fi] vetoketjuhaalari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vetää hammas [fi] vetää hammas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 videokasetti [fi] videokasetti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 videosoitin [fi] videosoitin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vessahätä [fi] vessahätä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 videot [fi] videot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 vihannessose [fi] vihannessose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 viikata vaatteet [fi] viikata vaatteet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2011 viimeinen voitelu [fi] viimeinen voitelu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ