ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 enforcenent [en] enforcenent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 caribee [en] caribee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 lookalike [en] lookalike ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 coal mine [en] coal mine ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 pikestaff [en] pikestaff ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 downdraft [en] downdraft ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 rollaway bed [en] rollaway bed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 reshuffling [en] reshuffling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 animal-like [en] animal-like ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 state-owned utility [en] state-owned utility ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/01/2011 precedent [en] precedent ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
21/09/2010 drowning [en] drowning ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/09/2010 sedge [en] sedge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/09/2010 Zorch [en] Zorch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ