ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/03/2017 ¿Cómo estás? [es] ¿Cómo estás? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2016 York [es] York ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2016 Paralímpicos [es] Paralímpicos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/10/2016 Ricardo Steer [es] Ricardo Steer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/10/2016 sacudo [es] sacudo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2016 Toño Ramírez [es] Toño Ramírez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2016 Borja Mayoral [es] Borja Mayoral ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2016 Álvaro Morata [es] Álvaro Morata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2016 encastillarse [es] encastillarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2016 tomografía [es] tomografía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2016 terapia cognitiva [es] terapia cognitiva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2016 vuelo en picado [es] vuelo en picado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/07/2016 Jose Apesteguía [es] Jose Apesteguía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2016 vino tinto [es] vino tinto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 abrirle [es] abrirle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/10/2010 díscola [es] díscola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 oficiosa [es] oficiosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 náutico [es] náutico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 instruyó [es] instruyó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 movida [es] movida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 amigote [es] amigote ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 amenazadoras [es] amenazadoras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 Alcalá [es] Alcalá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 cercanos [es] cercanos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 chal [es] chal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 célebres [es] célebres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 castillos [es] castillos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 charlatana [es] charlatana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 cáscaras [es] cáscaras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 coloso [es] coloso ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ