ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/09/2009 vistosas [es] vistosas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/09/2009 astrónomos [es] astrónomos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 atabasco [es] atabasco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 asamés [es] asamés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 bopurí [es] bopurí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 aramaico [es] aramaico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 pipiolo [es] pipiolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 anatolias [es] anatolias ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 neófito [es] neófito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 konkaní [es] konkaní ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 bengalí [es] bengalí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 maratí [es] maratí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 mesapio [es] mesapio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 kurdo [es] kurdo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 groenlandés [es] groenlandés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 indoeuropea [es] indoeuropea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 camboyano [es] camboyano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 cantonés [es] cantonés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 germánicas [es] germánicas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 mandarín [es] mandarín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 nepalés [es] nepalés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 avéstico [es] avéstico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 lituano [es] lituano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 Armenio [es] Armenio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 arameo [es] arameo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/07/2009 Filipinas [es] Filipinas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 compay [es] compay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 Tepache [es] Tepache ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 rebozo [es] rebozo ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/07/2009 armar [es] armar ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ