ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

WimYogya

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

WimYogya ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/03/2020 verpakkingsstaal [nl] verpakkingsstaal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2020 Hertsig [nl] Hertsig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2020 Don Theo [nl] Don Theo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2020 Hendrikus [nl] Hendrikus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2020 Ribbels [nl] Ribbels ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2020 Romke [nl] Romke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2020 Polyganics [nl] Polyganics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2020 Polyganics IP [nl] Polyganics IP ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2020 Nasrdin Dchar [nl] Nasrdin Dchar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2020 tiramisubakker [nl] tiramisubakker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2020 joppiesaus [nl] joppiesaus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2020 op de wang [nl] op de wang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2020 gazon [nl] gazon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2020 virusdiplomatie [nl] virusdiplomatie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2020 vul aan [nl] vul aan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2020 coronauitbraak [nl] coronauitbraak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2020 thuisblijfgids [nl] thuisblijfgids ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2020 Wat voor werk doet u? [nl] Wat voor werk doet u? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2020 coronaremmend [nl] coronaremmend ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2020 schaatsbillen [nl] schaatsbillen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2020 handhygiëne [nl] handhygiëne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2020 gemorste [nl] gemorste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2020 getwijfeld [nl] getwijfeld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2020 twijfelde [nl] twijfelde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2020 Je hebt de slag te pakken! [nl] Je hebt de slag te pakken! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2020 leidinggeven [nl] leidinggeven ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2020 al het werk [nl] al het werk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2020 verroer [nl] verroer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2020 eenzaamheidsvirus [nl] eenzaamheidsvirus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2020 ouderenuurtje [nl] ouderenuurtje ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ