ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/05/2012 январь [ky] январь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2012 ачык [ky] ачык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2012 жабык [ky] жабык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2012 тушуно [ky] тушуно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2012 жазып [ky] жазып ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2012 жибердим [ky] жибердим ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2012 капчыгымды [ky] капчыгымды ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2012 Күчлүк [ky] Күчлүк ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2012 апа [ky] апа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ