ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/05/2015 succedent [en] succedent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2015 Halt and Catch Fire [en] Halt and Catch Fire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2015 explicative [en] explicative ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/05/2015 mestizo [en] mestizo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
05/03/2014 blindness [en] blindness ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
05/03/2014 trainable [en] trainable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2013 Byron De La Beckwith [en] Byron De La Beckwith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2013 ventriloquy [en] ventriloquy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2013 Comme des Garçons [en] Comme des Garçons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2013 Lilienthal [en] Lilienthal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2013 Akira [en] Akira ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
25/11/2013 ecotage [en] ecotage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/11/2013 potato knishes [en] potato knishes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Annandale [en] Annandale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/11/2013 Dsquared2 [en] Dsquared2 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2013 John C. Reilly [en] John C. Reilly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/01/2013 big toe [en] big toe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/01/2013 ruggedness [en] ruggedness ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/01/2013 macrolevel [en] macrolevel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2011 perfidies [en] perfidies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2011 immiscible [en] immiscible ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2011 oximetry [en] oximetry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2011 pulses [en] pulses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2011 doggone [en] doggone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2011 zippers [en] zippers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2011 unreasonably [en] unreasonably ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
23/11/2011 fooled [en] fooled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2011 answerability [en] answerability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2011 holographic [en] holographic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/11/2011 asbestosis [en] asbestosis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ