ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/01/2012 tierra de pastos [es] tierra de pastos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/01/2012 zooplancton [es] zooplancton ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/12/2011 oxígeno [es] oxígeno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2011 oxidar [es] oxidar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2011 petróleo [es] petróleo ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/12/2011 Central nuclear [es] Central nuclear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2011 Energía nuclear [es] Energía nuclear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2011 nitrógeno [es] nitrógeno ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/12/2011 Ácido nítrico [es] Ácido nítrico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2011 neón [es] neón ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/12/2011 metano [es] metano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ