ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
0/9 ਉਚਾਰਨ

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
[ko] ㅕ ਉਚਾਰਨ vhfmqh ਵੱਲੋਂ
[ko] ㅑ ਉਚਾਰਨ vhfmqh ਵੱਲੋਂ
[ko] ㅓ ਉਚਾਰਨ vhfmqh ਵੱਲੋਂ
[ko] ㅏ ਉਚਾਰਨ hmmlala ਵੱਲੋਂ
[ko] ㅣ ਉਚਾਰਨ hmmlala ਵੱਲੋਂ
Marije [nl] Marije ਉਚਾਰਨ dani4ever92 ਵੱਲੋਂ
Elsje [nl] Elsje ਉਚਾਰਨ anakat ਵੱਲੋਂ
Gita [sa] Gita ਉਚਾਰਨ BSP1 ਵੱਲੋਂ
jazz [fi] jazz ਉਚਾਰਨ galamare ਵੱਲੋਂ