ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/11/2008 buffoon [en] buffoon ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2008 photography [en] photography ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2008 fire station [en] fire station ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2008 wax museum [en] wax museum ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2008 Google [en] Google ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
14/11/2008 ravenous [en] ravenous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2008 series finale [en] series finale ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2008 tardes [es] tardes ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
12/11/2008 ecotourism [en] ecotourism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2008 Andres Acosta [en] Andres Acosta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2008 Andrés Acosta [es] Andrés Acosta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2008 elated [en] elated ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ