ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
14/11/2008 fire station [en] fire station ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/11/2008 wax museum [en] wax museum ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/11/2008 ecotourism [en] ecotourism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2008 Andres Acosta [en] Andres Acosta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2008 Andrés Acosta [es] Andrés Acosta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/11/2008 elated [en] elated ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ