ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
05/07/2012 GMOs [en] GMOs ਉਚਾਰਨ gemmelo ਵੱਲੋਂ
21/04/2012 alisée [fr] alisée ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ