ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/02/2009 centimètre [fr] centimètre ਉਚਾਰਨ gwen_bzh ਵੱਲੋਂ
18/12/2008 gendre [fr] gendre ਉਚਾਰਨ baudoin1 ਵੱਲੋਂ
26/11/2008 Amélie [fr] Amélie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/11/2008 Anaïs [fr] Anaïs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2008 Le Creuset [fr] Le Creuset ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/11/2008 psychiatre [fr] psychiatre ਉਚਾਰਨ Arsene ਵੱਲੋਂ
10/11/2008 Wattwiller [fr] Wattwiller ਉਚਾਰਨ ClemyNX ਵੱਲੋਂ
10/11/2008 Contrex [fr] Contrex ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2008 Plombières [fr] Plombières ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] Saint-Yorre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2008 Salvetat [fr] Salvetat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2008 Carola [fr] Carola ਉਚਾਰਨ ClemyNX ਵੱਲੋਂ
10/11/2008 Evian [fr] Evian ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2008 Volvic [fr] Volvic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2008 Vittel [fr] Vittel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2008 Quézac [fr] Quézac ਉਚਾਰਨ ClemyNX ਵੱਲੋਂ
10/11/2008 Perrier [fr] Perrier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2008 Badoit [fr] Badoit ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/11/2008 Hépar [fr] Hépar ਉਚਾਰਨ Kenji75018 ਵੱਲੋਂ
09/11/2008 élection [fr] élection ਉਚਾਰਨ gwen_bzh ਵੱਲੋਂ
09/11/2008 candidat [fr] candidat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 député [fr] député ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 sénateur [fr] sénateur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 président [fr] président ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2008 conseiller général [fr] conseiller général ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 Urne [fr] Urne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 scrutin [fr] scrutin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 ballottage [fr] ballottage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 dépouillement [fr] dépouillement ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2008 proportionnelle [fr] proportionnelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ