ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 nivôse [fr] nivôse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 frimaire [fr] frimaire ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2008 vendémiaire [fr] vendémiaire ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2008 Congrès [fr] Congrès ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 Sénat [fr] Sénat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 constitution [fr] constitution ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 carte d'électeur [fr] carte d'électeur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 conseil régional [fr] conseil régional ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2008 gouvernement [fr] gouvernement ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2008 majorité [fr] majorité ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2008 République [fr] République ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 scrutateur [fr] scrutateur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 électeur [fr] électeur ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2008 a voté [fr] a voté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 militant [fr] militant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 suffrage universel [fr] suffrage universel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 politique [fr] politique ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2008 élection présidentielle [fr] élection présidentielle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 élections cantonales [fr] élections cantonales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 canton [fr] canton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 conseil général [fr] conseil général ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 secrétaire d'état [fr] secrétaire d'état ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 ministre [fr] ministre ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2008 assemblée [fr] assemblée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 scrutin [fr] scrutin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 ballottage [fr] ballottage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 Urne [fr] Urne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 président [fr] président ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/11/2008 candidat [fr] candidat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/11/2008 sénateur [fr] sénateur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ