ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣਕਾਰੀ
26/06/2014
Oskaloosa ਉਚਾਰਨ
Oskaloosa [en] 0 ਵੋਟਾਂ