ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

asdfforvo

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

asdfforvo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 توقف القلب المفاجئ [ar] توقف القلب المفاجئ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 توسع الشعيرات النزفي الوراثي [ar] توسع الشعيرات النزفي الوراثي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 تورم العقد اللمفاوية [ar] تورم العقد اللمفاوية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 تورم الركبة [ar] تورم الركبة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 حمى الأرانب [ar] حمى الأرانب ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 حمى ذبابة الغزلان [ar] حمى ذبابة الغزلان ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 تكلفة التشغيل [ar] تكلفة التشغيل ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 د [ar] د ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 فرنسا [ar] فرنسا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 حمص [ar] حمص ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 ثقافتنا [ar] ثقافتنا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 ثروتها [ar] ثروتها ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 ثائر [ar] ثائر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 ثابت [ar] ثابت ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 ثالث [ar] ثالث ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 ثالثا [ar] ثالثا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 تركي [ar] تركي ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 تقتصر [ar] تقتصر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 عمر [ar] عمر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 كمال [ar] كمال ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 عمران [ar] عمران ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 عمير [ar] عمير ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 مصر [ar] مصر ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 شمعة [ar] شمعة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 يُكْتِبُوا [ar] يُكْتِبُوا ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 يُكْتِبُونَ [ar] يُكْتِبُونَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 أَكْتَبْنَ [ar] أَكْتَبْنَ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 الشابكة [ar] الشابكة ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 بالعدوى [ar] بالعدوى ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2019 مواد غذائية [ar] مواد غذائية ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ