ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
01/04/2019 어휘 및 표현 [ko] 어휘 및 표현 ਉਚਾਰਨ glamstar77 ਵੱਲੋਂ
05/06/2018 한국어 수업은 몇층에서 해요? [ko] 한국어 수업은 몇층에서 해요? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/10/2015 Dem Milners Trern [yi] Dem Milners Trern ਉਚਾਰਨ Shmatte ਵੱਲੋਂ
25/06/2015 Planxty Irwin [en] Planxty Irwin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
23/06/2015 동학혁명 [ko] 동학혁명 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 동학 [ko] 동학 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹두장군 [ko] 녹두장군 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹색혁명 [ko] 녹색혁명 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹히다 [ko] 녹히다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹색신고 [ko] 녹색신고 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹두밭 [ko] 녹두밭 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹림당 [ko] 녹림당 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹황색 [ko] 녹황색 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹청색 [ko] 녹청색 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹과전 [ko] 녹과전 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹색등 [ko] 녹색등 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 백내장 [ko] 백내장 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹내장 [ko] 녹내장 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹즙기 [ko] 녹즙기 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹봉 [ko] 녹봉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹조현상 [ko] 녹조현상 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹조 [ko] 녹조 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹지 [ko] 녹지 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹취록 [ko] 녹취록 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹화사업 [ko] 녹화사업 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹슬다 [ko] 녹슬다 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹야 [ko] 녹야 ਉਚਾਰਨ Jmee ਵੱਲੋਂ
23/06/2015 녹용 [ko] 녹용 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹각 [ko] 녹각 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2015 녹초 [ko] 녹초 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ