ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
29/06/2012 Tatiana Cabral [es] Tatiana Cabral ਉਚਾਰਨ kykeon ਵੱਲੋਂ
31/05/2012 Osvaldo [es] Osvaldo ਉਚਾਰਨ Lola586 ਵੱਲੋਂ