ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 preservability [en] preservability ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 sortie [en] sortie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 re-education [en] re-education ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/05/2012 re-educate [en] re-educate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 Periodontium [en] Periodontium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 Wadman [en] Wadman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 lighten up [en] lighten up ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/05/2012 pasodoble [en] pasodoble ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2012 Timbaland [en] Timbaland ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/05/2012 Viennese Waltz [en] Viennese Waltz ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/04/2012 Arte [en] Arte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 agouti [en] agouti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 basilect [en] basilect ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/04/2012 Jerome Moross [en] Jerome Moross ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2012 stinkin' [en] stinkin' ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
26/04/2012 eighths [en] eighths ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/04/2012 au pair [en] au pair ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ