ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
16/09/2014 comradery [en] comradery ਉਚਾਰਨ mschmidt62 ਵੱਲੋਂ
10/08/2014 1000 [en] 1000 ਉਚਾਰਨ SeanMauch ਵੱਲੋਂ
05/05/2012 diaphanously [en] diaphanously ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
01/02/2012 Yellow Magic Orchestra [en] Yellow Magic Orchestra ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
31/01/2012 flashing [en] flashing ਉਚਾਰਨ kstone11 ਵੱਲੋਂ
31/01/2012 Chenowth [en] Chenowth ਉਚਾਰਨ ruffruff ਵੱਲੋਂ
28/01/2012 88 [en] 88 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/01/2012 마틴 [ko] 마틴 ਉਚਾਰਨ euvin ਵੱਲੋਂ
25/01/2012 マーティン [ja] マーティン ਉਚਾਰਨ nekojudith ਵੱਲੋਂ
15/10/2011 Cup Noodles [en] Cup Noodles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/07/2010 longitudinally [en] longitudinally ਉਚਾਰਨ llcraft85 ਵੱਲੋਂ
21/07/2010 amperage [en] amperage ਉਚਾਰਨ Dimac ਵੱਲੋਂ
20/07/2010 separatists [en] separatists ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
20/07/2010 Presbyterianism [en] Presbyterianism ਉਚਾਰਨ greencat ਵੱਲੋਂ
20/07/2010 Presbyterians [en] Presbyterians ਉਚਾਰਨ greencat ਵੱਲੋਂ
19/07/2010 birdbrained [en] birdbrained ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
19/07/2010 bingo wings [en] bingo wings ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/07/2010 full frontal [en] full frontal ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
19/07/2010 Blue Moon [en] Blue Moon ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
19/07/2010 bite your tongue [en] bite your tongue ਉਚਾਰਨ goats ਵੱਲੋਂ
19/07/2010 fibula [en] fibula ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
18/07/2010 dickhead [en] dickhead ਉਚਾਰਨ mishmash ਵੱਲੋਂ
18/07/2010 melon [en] melon ਉਚਾਰਨ TopQuark ਵੱਲੋਂ
18/07/2010 cineworld [en] cineworld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2010 meetup [en] meetup ਉਚਾਰਨ Dimac ਵੱਲੋਂ
17/07/2010 Shakira [en] Shakira ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ