ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 betraying [en] betraying ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 squandered [en] squandered ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 engravings [en] engravings ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 blowtorch [en] blowtorch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 tapestries [en] tapestries ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2012 perceiving [en] perceiving ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 zipper [en] zipper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Ravensbourne [en] Ravensbourne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Festival Park [en] Festival Park ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Spaghetti Junction [en] Spaghetti Junction ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Piccadilly line [en] Piccadilly line ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Piccadilly [en] Piccadilly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Penny Lane [en] Penny Lane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Maranacook [en] Maranacook ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Kirkdale [en] Kirkdale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Count Dracula [en] Count Dracula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Dracula [en] Dracula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 pleasuring [en] pleasuring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 great-grandparents [en] great-grandparents ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 series [en] series ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 long-haired [en] long-haired ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 spider-crab [en] spider-crab ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 Susan Wooldridge [en] Susan Wooldridge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/04/2012 cereal [en] cereal ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 amazing [en] amazing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 MP [en] MP ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 intellectual property [en] intellectual property ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 scouse [en] scouse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 democratization [en] democratization ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/04/2012 impulsively [en] impulsively ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ