ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 thechadu [te] thechadu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 Damaru [te] Damaru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 chepavu [te] chepavu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 avunu [te] avunu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 telugu lo cheppu [te] telugu lo cheppu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 neeku ela telsu [te] neeku ela telsu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2011 em chepali [te] em chepali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ