ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 Barbie [en] Barbie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 sawubona [zu] sawubona ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/04/2008 phthisis [en] phthisis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 deprecated [en] deprecated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ