ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 camperone [it] camperone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 autocritica [it] autocritica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 audacissimi [it] audacissimi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 avresti [it] avresti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 autofficina [it] autofficina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 Auditel [it] Auditel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 autoadesivo [it] autoadesivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 autodidatta [it] autodidatta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2011 Referendum [it] Referendum ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/03/2010 coccola [it] coccola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2010 pisello [it] pisello ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/03/2010 cacca [it] cacca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2010 stronzo [it] stronzo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
05/03/2010 vaffanculo [it] vaffanculo ਉਚਾਰਨ 12 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/03/2010 abbraccio [it] abbraccio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2010 cordiali saluti [it] cordiali saluti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2010 Paola [it] Paola ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/03/2010 bagascia [it] bagascia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2010 Culattoni [it] Culattoni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2010 Porca troia [it] Porca troia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/03/2010 telecronaca [it] telecronaca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2010 orto [it] orto ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ