ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 au fur et à mesure [fr] au fur et à mesure ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 bien dans sa peau [fr] bien dans sa peau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 Complétez le formulaire [fr] Complétez le formulaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 obligations environnementales [fr] obligations environnementales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 lors de l'entretien [fr] lors de l'entretien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 certifiée conforme à la norme Qualité [fr] certifiée conforme à la norme Qualité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 challenge positif [fr] challenge positif ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 empreinte écologique [fr] empreinte écologique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 le rôle de chacun [fr] le rôle de chacun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 quasiment intarissable [fr] quasiment intarissable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 économie locale [fr] économie locale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 Patriarches [fr] Patriarches ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 Manon [fr] Manon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 accomodations [fr] accomodations ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 Pays de la Loire [fr] Pays de la Loire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 les lianes en fleur [fr] les lianes en fleur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 pronom [fr] pronom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 Yamoussoukro [fr] Yamoussoukro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 Girondins de Bordeaux [fr] Girondins de Bordeaux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 payerions [fr] payerions ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 profumi [it] profumi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 Riccardo Lombardi [it] Riccardo Lombardi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 1.000.000.000 - un miliardo [it] 1.000.000.000 - un miliardo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 mica [it] mica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 raccomandato [it] raccomandato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 vagabondo [it] vagabondo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 chiffres [fr] chiffres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 autorità [it] autorità ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 embauche [fr] embauche ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 coordinate geografiche [it] coordinate geografiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ