ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2015 Patriarches [fr] Patriarches ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 Manon [fr] Manon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 accomodations [fr] accomodations ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 Pays de la Loire [fr] Pays de la Loire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 les lianes en fleur [fr] les lianes en fleur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 pronom [fr] pronom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 Yamoussoukro [fr] Yamoussoukro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 Girondins de Bordeaux [fr] Girondins de Bordeaux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 payerions [fr] payerions ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 profumi [it] profumi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 Riccardo Lombardi [it] Riccardo Lombardi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 1.000.000.000 - un miliardo [it] 1.000.000.000 - un miliardo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 mica [it] mica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 raccomandato [it] raccomandato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 vagabondo [it] vagabondo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 chiffres [fr] chiffres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 autorità [it] autorità ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 embauche [fr] embauche ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 coordinate geografiche [it] coordinate geografiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 statale [it] statale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 essenzialmente [it] essenzialmente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 avere la puzza sotto il naso [it] avere la puzza sotto il naso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 Denise [fr] Denise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 La Provence, les provinces [fr] La Provence, les provinces ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 demolizione [it] demolizione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 isolamento acustico [it] isolamento acustico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 dans l'édifice [fr] dans l'édifice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 envisagée [fr] envisagée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 bagnoschiuma [it] bagnoschiuma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2015 affumicato [it] affumicato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ